Премія Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського

  • 02.07.2024

Державний комітет телебачення і радіомовлення України проводить
прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів
України імені Максима Рильського за 2024 рік (далі – Премія).
Премія присуджується щороку письменникам і поетам у двох номінаціях:
– за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів; – за
переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів
світу.

На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані
(оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не
пізніше ніж за пів року до їх висунення на здобуття Премії.

Заявка на участь у конкурсі відповідно до Положення про щорічну
премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. No 179,
подається до Держкомтелерадіо до 01 листопада 2024 року разом із
супровідним листом, до якого додаються:

– клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору
та його автора у паперовій та електронній формі;
– три примірники твору у друкованому вигляді;
– примірник твору в електронній формі (за наявності);
– розширена анотація на твір у паперовій та електронній формі;
– копії відгуків у засобах масової інформації, рецензії (за наявності);
– копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника
податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, крім
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносять творчі спілки,
національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва
і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих
навчальних закладів, наукові установи, асоціації тощо.

Заявку надсилати у визначені терміни з поміткою «На здобуття щорічної
премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» до
Держкомтелерадіо за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2. Пакет
документів просимо дублювати електронною поштою на e-mail:
irina@comin.gov.ua. Контактний телефон: (044) 279-51-56.

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ