ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ВТОР  »

Повідомлення про плановану діяльність, ТОВ ЕКО-ВТОР

 

01.10.2019

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

20199264568

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ВТОР  »

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ – 35506576

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

юридична адреса:  03061, м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6,  тел.: 097-602-59-04, контактна особа – Дяченко Григорій Григорович.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Об’єктом планованої діяльності є розширення  виробництва з переробки полімерних відходів обсягом більше 100 тонн на добу, по вул. Кожанське шосе, 4А-6 в  м. Фастів Київської області.

Технічна альтернатива 1.

Передбачається розширення  виробництва поліефірного штапельного волокна,  яке в подальшому буде використовуватися в текстильній і інших промисловостях на обладнані підприємства ТОВ«ЕКО-ВТОР».

Вторинна сировина (ПЕТ-пляшка, ПЕТ-пластівці) є основним матеріалом для виготовлення волокна, яка потрапляє на переробку з сміттєзвалищ або пунктів прийому вторинної сировини.

Виробництво волокна (штапельного) проводиться у виробничому корпусі оснащеним миючими дільницями моделі JO-020 (рік випуску 2018),  JS-19784a (рік випуску 2013) та JO-1305 (рік випуску 2013) та двома лініями з виробництва волокна: JS-19784s (рік випуску 2013) та JS-32805L (рік випуску 2018).

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою є заміна технічного обладнання на інші марки та потужності, але без зміни технології переробки полімерних відходів.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Виробництва з переробки полімерних відходів відбувається в приміщеннях, що розташовані по вул. Кожанське шосе, 4А-6 в  м. Фастів Київської області.. Виробничі приміщення надані в  оренду  ТОВ  «ЕКО-ВТОР».

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальні альтернативи не розглядаються.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Запуск виробництва дозволить суттєво скоротити забруднення пластиковими відходами і зробити відходи цінною сировиною.

 

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Метою виробничого процесу є переробка використаних ПЕТ-пляшок з подальшим отриманням регенеруючого поліефірного волокна, яке має широке використання. Поліефірне волокно може бути використано для пряжі ковдр, килимів, не витканого полотна, геотекстилю, служити наповнювачем для матраців, іграшок та ковдр.

Виробництво волокна (штапельного) проводиться у виробничому корпусі оснащеним миючими дільницями для мийки і подрібнення вторинної сировини, яка потім потрапляє на виробничу дільницю, а саме: сушильні установки, екструзійні установки, установки формування волокна і пакування.

Для забезпечення потреб виробництва тепловою енергією передбачається будівництво  дві котельні потужністю 7 МВт кожна (одна резервна).

Водопостачання відбувається за допомогою артезіанських свердловин. Для очищення стічних вод використовується механічна та фізико-хімічна очистка стічних вод блочно-модульний комплекс «Флокфіл».

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р. «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих  речовин із стаціонарних джерел» та ін.), технічними умовами, містобудівними умовами та обмеженнями:

 1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати гранично-допустимі концентрації.
 2. Акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні шуму на межі житлової забудови.
 3. Поводження з відходами –   передаються іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходами.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

На підставі інженерно-геологічних, топографічних та гідрологічних вишукувань  виконані заходи, що забезпечують захист території від забруднення.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Відсутня.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Клімат і мікроклімат: не впливає.

Повітряне середовище: при реконструкції – викиди відпрацьованих газів від автотранспорту та будівельної техніки, забруднюючих речовин при зварювальних роботах та нанесенні лакофарбових матеріалів; при експлуатації – викиди від виробничого процесу (від мийки ПЕТ-пляшок та флекси, від сушки термопластичних матеріалів, від екструзії флекси), від котельної та від автостоянки. Прогнозований рівень забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови в межах нормативів.

Водне середовище: не впливає.

Ґрунт та геологічне середовище: не впливає.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає, об’єкти природно-заповідного фонду відсутні, в процесі реконструкції знесення зелених насаджень не відбувається. відсутні.

Утворення відходів виробництва –  під час реконструкції та під час експлуатації, будуть утворюватися відходи, які будуть передаватись стороннім організаціям згідно укладених угод.

Навколишнє соціальне середовище (населення): негативні впливи відсутні, передбачається створення нових робочих місць.

Навколишнє техногенне середовище: не впливає.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Відсутні.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Об’єкт планованої діяльності відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п. 2 пп. 8. операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше).

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

 1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 2. Проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 3. Аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;
 4. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пп.3 п.12;
 5. Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розмішені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України; поштова адреса: 03035, м. Київ,  вул. Митрополита Василя Липківського, 35; електронна адреса: m.shimkus@menr.gov.ua; телефон: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64; контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу  оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної безпека та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

контактна особа)

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ