ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2020 р. № 166

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю” (далі – бюджетні кошти).
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Відповідальним виконавцем бюджетної програми та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд).

Одержувачами бюджетних коштів є громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які внесені до Реєстру громадських об’єднань, утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (далі – громадські об’єднання).

 1. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансову підтримку громадських об’єднань для виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919) (далі – Порядок проведення конкурсу).

За рішенням конкурсної комісії виконання (реалізація) загальнодержавних програм (проектів, заходів) може здійснюватися на обласному (районному, міському) рівні.

Одержувачем бюджетних коштів може бути громадське об’єднання, яке відповідає таким критеріям:

громадське об’єднання не перебуває у процесі припинення;

громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність не менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

відсутні факти порушення громадськими об’єднаннями вимог бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів (у випадку отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету).

 1. Розподіл бюджетних коштів на фінансову підтримку громадських об’єднань затверджується Мінсоцполітики за результатами проведення Фондом конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу.

Фонд здійснює організацію та проведення конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу, а також забезпечує поточну діяльність відповідної конкурсної комісії.

 1. Бюджетні кошти, надані громадським об’єднанням, спрямовуються на:

1) виконання (реалізацію) загальнодержавних програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу щодо реалізації положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю відповідно до пріоритетних завдань та рівня їх виконання (проведення), визначених Мінсоцполітики за пропозиціями громадських об’єднань;

2) витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання, у тому числі:

оренда нежитлових приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;

оплата послуг з утримання приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність, що належать Фонду державного майна або відносяться до об’єктів комунальної власності, та їх прибудинкової території;

оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;

оплата праці (матеріальне заохочення) для працівників громадського об’єднання;

придбання канцелярських товарів;

послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;

придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю, діяльності громадських об’єднань та бухгалтерського обліку;

послуги з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку, а також нотаріальні послуги з оформлення установчих документів громадського об’єднання, що надаються державними нотаріальними конторами;

витрати на проїзд, харчування та вартість проживання працівників громадського об’єднання в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488);

інші витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання, які підтверджені відповідними документами;

3) витрати на організаційний розвиток громадського об’єднання, у тому числі:

оплата короткострокового навчання працівників громадського об’єднання на тренінгах, конференціях, курсах тощо;

одноразове навчання працівників громадського об’єднання, відповідальних за підготовку та проведення процедури закупівлі, у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;

оплата членських внесків у міжнародних організаціях та участь в заходах або зборах цих міжнародних організацій;

оплата перекладацьких, редакторських та юридичних послуг;

придбання офісної техніки (видатки споживання), витратних матеріалів для офісної техніки;

оплата вартості послуг з розробки, вдосконалення, перекладу веб-сайту громадського об’єднання, користування хостингом та доменним ім’ям сайта;

інші витрати на організаційний розвиток громадського об’єднання, які підтверджені відповідними документами.

 1. За рахунок бюджетних коштів, що спрямовуються за напрямами, передбаченими підпунктом 1 пункту 5 цього Порядку, можуть здійснюватися:

видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі укладених договорів;

видатки на оплату праці працівників, які безпосередньо залучені до реалізації програми (проекту, заходу) та оплата праці яких не включена до витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності;

оренда нерухомого майна;

художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проекту, заходу);

оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);

оренда обладнання, оргтехніки;

оплата поштових витрат та послуг зв’язку;

оплата поліграфічних та інформаційних послуг;

придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів);

оплата витрат на проїзд, харчування та вартість проживання учасників програм (проектів, заходів) (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході) та працівників громадського об’єднання (які залучені до виконання програми (проекту, заходу) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”;

інші витрати, що обумовлені специфікою реалізації загальнодержавної програми (проекту, заходу), за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.

 1. Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат для  виконання (реалізації) загальнодержавної програми (проекту, заходу) на витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання передбачається не більше 55 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки однієї програми (проекту, заходу).

У разі прийняття рішення про визначення переможців конкурсу декількох програм (проектів, заходів) одного громадського об’єднання таке громадське об’єднання повинно забезпечити уникнення подвійного фінансування видатків у кошторисі витрат на витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток та інші витрати шляхом перегляду громадським об’єднанням кошторису витрат.

У разі визначення переможців конкурсу декількох програм (проектів, заходів) одного громадського об’єднання витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання обраховуються окремо за кожною програмою (проектом, заходом).

 1. Громадські об’єднання, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, подають Фонду звіти про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) згідно з вимогами пункту 27Порядку проведення конкурсу.

Фонд за поданням громадських об’єднань розміщує анонс заходу на своєму сайті з описом програми (проекту, заходу).

Фонд проводить постійний моніторинг виконання (реалізації) всіх програм (проектів, заходів) громадських об’єднань, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, шляхом відвідування представниками Фонду програм (проектів, заходів), аналізу звітів громадських об’єднань тощо.

Порядок проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, затверджується Мінсоцполітики.

Результати моніторингу щомісяця до 10 числа оприлюднюються на сайті Фонду.

 1. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1) виконання напрямів, виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів):

з метою отримання прибутку;

які фінансуються за іншими бюджетними програмами;

які не забезпечують ефективного розв’язання актуальних проблем щодо соціального захисту осіб з інвалідністю та не містять конкретних результативних показників виконання поставлених завдань;

2) оплату посередницьких послуг та виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів) іншими громадськими об’єднаннями.

 1. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
 2. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.
 3. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ