ПОРЯДОК погодження місця розміщення об’єктів торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, об’єктів відпочинку та розваг на території міста Фастова

ПОРЯДОК

погодження місця розміщення об’єктів торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, об’єктів відпочинку та розваг на території міста Фастова

І. Загальні положення

 • Цей Порядок встановлює порядок погодження місця розміщення об’єктів торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, об’єктів відпочинку та розваг для здійснення підприємницької діяльності з врахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, пожежних, торгівельних норм, функціонально-планувальних та історико-культурних чинників.
 • Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів господарювання та організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, які облаштовують об’єкти торгівлі, здійснюють діяльність у сфері організації відпочинку та розваг в м. Фастів.
 • Суб’єкти господарювання набувають права на користування об’єктами торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста при наявності Погодження на розміщення та облаштування вищевказаних об’єктів, виданого відділом сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів за погодженням з відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради та за потребою з керівниками інших підприємств, установ , організацій. .

1.4. Діяльність у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Фастів здійснюється суб’єктами господарювання після отримання відповідного документу щодо Погодження на розміщення та облаштування сезонних об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг.

1.5. Отримане відповідно до цього Порядку Погодження не звільняє суб’єктів господарювання від обов’язку отримання дозвільних документів та інших погоджень, передбачених чинним законодавством.

 1. Визначення термінів

В цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Торгівля – вид економічної діяльності в сфері товарного обігу, пов’язаний з доведенням товарів від виробників до споживачів, купівлею – продажем товарів, наданням у процесі цього послуг.

 • Торгівля поза магазинами (включаючи пересувну мережу) — сукупність нестаціонарних, пересувних пунктів з продажу товарів, які пристосовані для тривалої роздрібної торгівлі товарами населенню на розвіз або рознос (лотки, розкладки, стенди, палатки, автомагазини, автофургони тощо) через торгові автомати.

Виїзна торгівля – торгівля за межами торговельного приміщення через тривалий час діючі спеціально обладнані різні пристосування для дрібної торгівлі: автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, автопричіпи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо.

 • Виносна торгівля – торгівля за межами торговельного приміщення, біля стаціонарного закладу торгівлі або ресторанного господарства, продукцією, що реалізується у даному закладі із використанням пересувних малих архітектурних форм: палатки, торговельного обладнання, низькотемпературного прилавка, лотка, ємність, торговий автомат, інших пересувних малих архітектурних форм торговельного призначення для провадження підприємницької діяльності.
  • Сезонна мережа – мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, яка відкрита для обслуговування населення на певний сезон року – тільки на літо, весну або зиму тощо. У складі сезонної мережі можуть бути палатки, кіоски, ятки тощо, об’єкти ресторанного господарства (під тентами, на верандах, у павільйонах легкого типу, збірні та переносні), які розміщені на лижних базах, катках, пляжах, стадіонах, у парках, на ярмарках і в інших місцях.

2.4.     Об’єкт літньої торгівлі – літній торговий майданчик, лоток по реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, автопричіп по реалізації продовольчих та непродовольчих товарів. Об’єкт літньої торгівлі функціонує в теплий період року з 15 квітня по 31 жовтня.

 • Лоткова торгівля – торгівля з торговельного обладнання, яке не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей: низькотемпературний прилавок, лоток, палатка, спеціальна ємність, торговельний автомат, автопричеп, автомашина, інше обладнання для роздрібної торгівлі та іншого виду підприємницької діяльності.

2.6.      Торговий майданчик – тимчасовий, збіро-розбірний пункт громадського харчування, який розташовується на визначеному місці. Виготовляється з полегшених конструкцій, встановлюється без влаштування

 • Засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики, тощо.
 • Погодження на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі (далі Погодження) – є безоплатним дозвільним документом, який надає право його власнику на експлуатацію тимчасового об’єкта виїзної (виносної) торгівлі.

2.8.      Місце розміщення об’єкта торгівлі, сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг на території м. Фастова – територія, яка використовуються для розміщення та облаштування об’єкта торгівлі, об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг .

2.9.      Погодження на розміщення та облаштування об’єкта сезонної торгівлі (далі – Погодження) – це адміністративна послуга, надання якої забезпечується після розгляду заяви та пакету документів на засіданні комісії з організації торгівлі, розміщення об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території м. Фастів, та оформлена належним чином відділом сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів виконавчого комітету Фастівської міської ради, визначає право суб’єкта господарювання розпочати роботи із встановлення об’єкта торгівлі, сфери послуг на певний термін, у визначеному місці, відповідної форми та на певній площі.

 • Схема розміщення об’єкта виїзної(виносної) торгівлі – схема розміщення, виконана замовником у довільній формі на топографо- геодезичній основі із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до об’єкта (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

2.11.     Погодження на розміщення та облаштування сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг (далі – Погодження) – це відповідний документ, що визначає право суб’єкта господарювання укласти з комунальними підприємствами міста (на вибір) договір про обслуговування сезонних об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на певний термін, у визначеному місці, відповідної форми та на певній площі.

2.12.   Комісія з організації торгівлі, розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території м. Фастів (далі – Комісія) – це постійно діюча комісія в складі представників виконавчих органів міської ради та контролюючих служб, комунальних підприємств, органів поліції, ДСНС та інше, яка розглядає заяви суб’єктів господарювання про можливість облаштування та розміщення об’єкта торгівлі, об’єкту сфери послуг, відпочинку та розваг, об’єктів зовнішньої реклами на території м. Фастів. Для участі в роботі даної комісії можуть бути запрошені представники контролюючих служб, що не входять до складу Комісії.

 • Сезонний об’єкт сфери послуг, відпочинку та розваг (атракціон) – пристрій або комбінація пристроїв, які пересувають або спрямовують відвідувача (відвідувачів) заданою траєкторією або в певній зоні з метою розваги, або інші пристрої, використовувані в місцях дозвілля населення для розваги й активного відпочинку: катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо; видові та ігрові атракціони; надувні атракціони, у тому числі водні; атракціони, у яких використовуються тварини; лабіринти, кімнати сміху; ковзанки, майдани (споруди) з льодовим, сніжним покриттям.

2.14.     Розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг на території м. Фастів обумовлює систематичну, виконувану на власний ризик для одержання прибутку діяльність суб’єктів господарювання, яка реалізується на договірних засадах з комунальними підприємствами щодо надання споживачам послуг на території міста протягом певного сезону року (літній сезон – з 01 квітня по 31 жовтня, зимовий сезон – з 01 листопада по 31 березня).

2.15.    Розміщення об’єктів торгівлі на території міста Фастів обумовлює систематичну, виконувану на власний ризик для одержання прибутку діяльність суб’єктів господарювання щодо надання споживачам послуг на території міста Фастів: літній сезон – з 01 квітня по 31 жовтня, зимовий сезон з 01 листопада по 31 березня .

2.16. Терміни,що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні, встановленому чинним законодавством.

З.      Вимоги до розміщення та облаштування об’єкта літньої торгівлі.

3.1.      Розміщення об’єктів виносної та виїзної торгівлі здійснюється відповідно до вимог будівельних, санітарних, пожежних, інших норм і правил, а також з врахуванням вимог інших актів, прийнятих у межах компетенції органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 • Об’єкти виїзної (виносної) торгівлі повинні мати належний естетичний вигляд, відповідати вимогам правил торгівлі та нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки.
 • Протягом дня та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт повинен забезпечувати чистоту на прилеглій до пункту виїзної (виносної) торгівлі території. У випадках порушення Правил благоустрою міста суб’єкт, який здійснює торгівлю ,буде притягнутий до адміністративної відповідальності, згідно статті 152 КУпАП.
 • Розміщення пунктів виїзної торгівлі дозволяється в районах вулиць, площ та інших орієнтирів, що вказані в дозволах, за умови дотримання правил безпеки руху транспорту й пішоходів.
 • Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах завширшки не менше 4 метрів за межею пішохідної частини. Товар і звільнена від нього тара повинні складуватися на тротуарі поруч із зазначеними пересувними елементами і за межами його пішохідної частини.
 • Заборонено розміщення пунктів виїзної (виносної) торгівлі:
 • в межах міських комунікацій;
 • на газонах, зелених насадженнях;
 • на землях, обтяжених правами землекористувачів, без їх згоди;
 • в природоохоронних зонах, охоронних зонах пам’ятників історії та культури (за винятком обслуговування міських заходів);
 • на центральних вулицях міста.
 • Реалізація картоплі, овочів, фруктів, плодів, ягід, баштанних культур в період сезонного продажу не дозволяється в центральній частині міста. Реалізація картоплі, овочів, фруктів, плодів, ягід, баштанних культур в період сезонного продажу зі спеціальних контейнерів, сіток, піддонів, встановлюється не нижче 50 см від землі в місцях погоджених Комісією.

3.1.8.   На об’єкті торгівлі на видному місці повинна бути встановлена вивіска із зазначенням назви господарюючого суб’єкта або власника, вивіска про режим роботи та місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення. Рекламно – інформаційне оформлення об’єкта літньої торгівлі повинно бути типовим для даного господарюючого суб’єкта та здійснюватись державною мовою.

Режим роботи об’єкта літньої торгівлі встановлюється з 10.00 год. до 22.00 год.

3.1.9.              Суб’єкти господарювання, яким погоджено розміщення та облаштування об’єкта літньої торгівлі, забезпечують дотримання на об’єктах торгівлі вимог чинного законодавства у сфері торгівлі.

3.1.10.         Суб’єктам господарювання встановлювати для найманих працівників повну норму тривалості робочого часу з оплатою праці не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством, укладати трудові договори між найманими працівниками і суб’єктами господарювання та нести персональну відповідальність за невиконання розділу 3 даного Положення.

3.2.Умови провадження торговельної діяльності

 • Продаж товарів під час виїзної торгівлі здійснюється через засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), торгівельні автомати, палатки, прилавки, столики, розноски, лотки, тощо.
 • Під час виїзної торгівлі дозволяється реалізація продовольчих і непродовольчих товарів тільки нескладного асортименту, яка проводиться згідно з правилами їх продажу.

Торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами можливо здійснювати лише за умови, що продовольчі товари фасовані, мають герметичну (непошкоджену) упаковку і при цьому додержується принцип товарного сусідства.

При організації святкових заходів виїзну торгівлю дозволяється доповнити товарами наступного асортименту: шашлики, хот-доги з соусними начинками, піца з напівфабрикатів і гарячі напої на розлив (при наявності одноразового посуду), бутильована вода.

 • Під час виїзної торгівлі забороняється продаж:
 • продовольчих товарів, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних норм і правил, а також умови для додержання температурних режимів по зберіганню та продажу цих товарів;
 • нефасованих і не упакованих продовольчих товарів з розносок, лотків, столиків, корзин та неспеціалізованого транспорту;
 • без наявності сертифікатів і гігієнічних висновків на кожен вид і партію товарів які реалізуються.
 • продаж товарів, вільна реалізація яких заборонена, а також тих, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку;
 • використання газобалонного обладнання для живлення кавомашини або іншого додаткового обладнання;
 • продаж харчових продуктів і напоїв із застосуванням посуду одноразового використання за відсутності ємкостей для його збору і подальшої утилізації, а також повторне використання цього посуду.
 • Торгівля проводиться суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними та фізичними особами), на території міста після отримання погодження комісії з організації торгівлі, розміщення об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території м. Фастів, на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі.
 • Господарюючий суб’єкт при організації виїзної торгівлі, які безпосередньо здійснюють торгівлю через дрібнороздрібну торговельну мережу шляхом використання засобів пересувної мережі повинні керуватися та дотримуватися вимог Законів України «Про захист прав споживачів», «Про споживчу кооперацію», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про дорожній рух», Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, що затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність, Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, а також цим Порядком. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. №198 Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» , «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про ветеринарну медицину», постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. №219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. №110.
 • Тимчасова (святкова) торгівля з лотків проводиться суб’єктами підприємницької діяльності з нагоди свят або інших культурно-масових заходів, які організовуються місцевою владою, підприємствами та установами міста.
 • У разі здійснення виїзної або виносної торгівлі на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені та по батькові продавця, а також відомості про суб’єкта господарювання, що організував торгівлю:

для юридичної особи — найменування, адреса і номер телефону; для фізичної особи – підприємця — прізвище, ім’я та по батькові, документ, що підтверджує державну реєстрацію і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію.

3.2.9 Схема розміщення об’єкта виїзної(виносної) торгівлі, – схема розміщення, виконана замовником у довільній формі на топографо- геодезичній основі із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до об’єкта (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

 • Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів із засобів пересувної мережі на товари, що одержані для продажу, повинні мати та пред’явити на вимогу:
 • документи про надходження товарів до продажу (товарно-транспортні накладні із зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару);
 • документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів (для імпортних товарів – копії сертифікатів, викладені мовою країни-експортера і українською та завірені печаткою суб’єкта господарювання, від якого одержані ці товари);
 • для товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні (Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 2005 р. № 28 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 4 травня 2005 р. за № 466/10746) із змінами, у накладній або в іншому відвантажувальному документі має бути зазначено реєстраційний номер сертифікатів відповідності та/або реєстраційні номери декларацій про відповідність;
 • копії гігієнічних висновків;
 • ярлики (цінники) або покажчики цін;
 • у випадках застосування пересувної мережі(транспортного засобу) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відмітками про переобладнання транспортного засобу, видане у встановленому порядку Центром надання послуг з використання транспортних засобів Міністерства внутрішніх справ України,дотримання санітарно-гігієничних вимог стосовно транспорту.

Суб’єкти господарювання (власники засобів пересувної мережі) повинні мати на всі товари, що реалізуються в цих засобах, вищезазначені документи.

 

 1. Порядок отримання Погодження на розміщення та облаштування об’єкта сезонної торгівлі міста Фастова

 

 • Погодження на розміщення та облаштування об’єкта торгівлі на території міста Фастова видається на підставі протоколу засідання комісії з організації торгівлі, розміщення об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території м. Фастів на право розміщення об’єктів сезонної торгівлі.
 • Для отримання погодження претендент подає заяву встановленої форми на ім’я міського голови до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Фастівської міської ради.

Копія витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням основних видів діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця, довідку платника податків, план – схему розміщення місця торгівлі із зазначення метражу, асортиментний перелік товарів.

 • Рішення про погодження місця торгівлі приймається Комісією у присутності не менше як половини її складу відкритим голосуванням більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

4.4. Рішення Комісії щодо погодження місця торгівлі оформляється протоколом, який підписують голова та секретар Комісії.

4.5. Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів виконавчого комітету Фастівської міської ради в термін до 30-ти днів забезпечує:

 • підготовку листа – погодження або обґрунтованої відмови у його видачі;
 • передачу листа-погодження на розміщення та облаштування об’єкта сезонної торгівлі або обґрунтованої відмови у погодженні адміністратору Центру надання адміністративних послуг.

4.6. Адміністратор Центру надання адміністративних послуг не пізніше трьох робочих днів повідомляє суб’єкта господарювання.

 

 1. Умови погодження місця розміщення та порядок облаштування сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку та розваг на території м. Фастів

 

5.1. При здійсненні діяльності у сфері організації відпочинку та розваг не повинні створюватись будь-які незручності для пішоходів та проїзду транспортних засобів на території міста.

 • Режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання, але повинен обмежуватись часовим проміжком : з 10.00 год. до 22.00 год.
 • На видному місці, де розміщується сезонний об’єкт сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста Фастова повинна бути встановлена вивіска із зазначенням назви господарюючого суб’єкта або власника, вивіска про режим роботи та місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення. Рекламно – інформаційне оформлення сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг повинно бути типовим для даного господарюючого суб’єкта та здійснюватись державною мовою.
 • Суб’єктам господарювання встановлювати для найманих працівників повну норму тривалості робочого часу з оплатою праці не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством, укладати трудові договори між найманими працівниками і суб’єктами господарювання та нести персональну відповідальність за невиконання розділу 5 даного Положення.

 

 1. Порядок отримання погодження на облаштування та розміщення сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста Фастова

 

 • Погодження на розміщення та облаштування сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста Фастова видається на підставі протоколу засідання комісії з організації торгівлі, розміщення об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території м. Фастів .
 • Для отримання погодження на розміщення та облаштування сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста Фастова, суб’єкт господарської діяльності подає до Центру надання адміністративних послуг наступні документи:

Копія витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням основних видів діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця, дозвіл територіального управління Держгірпромнагляду у області, ветеринарний паспорт на тварину (при наданні послуг з використанням тварин), параметри, перелік та кількість ігрових спортивно-розважальних автоматів, спортивних, у тому числі силових, тренажерів, тирів, батутів; іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-вело-мобілів , витяг з протоколу засідання комісії по перевірці знань з охорони праці;паспорт та протокол випробувань на кожен атракціон розваг вказаний в п. 2.13 даного Положення, гігієнічні висновки на установки для виробництва цукрової вати та попкорну.

6.3. Рішення про погодження на розміщення та облаштування сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста Фастова приймається Комісією у присутності не менше як половини її складу відкритим голосуванням більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

6.4. Рішення Комісії щодо погодження на розміщення та облаштування сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста Фастова оформляється протоколом, який підписують голова та секретар Комісії.

6.5. Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів виконавчого комітету Фастівської міської ради в термін до 30-ти днів забезпечує:

 • підготовку листа- погодження або обґрунтованої відмови у його видачі;
 • передачу листа-погодження на розміщення та облаштування об’єкта сезонної торгівлі або обґрунтованої відмови у погодженні адміністратору Центру надання адміністративних послуг.

6.6. Адміністратор Центру надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня повідомляє суб’єкта господарювання.

6.7. Сезонний об’єкт сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста Фастова встановлюється при умові його забезпечення суб’єктом господарювання електропостачанням, шляхом укладення договору з Фастівським районним підрозділом ПАТ АЕС «Київобленерго» .

6.8. Встановлення сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста Фастова, є можливим за наявності всіх необхідних дозвільних документів.

 

 1. Робота комісії з організації торгівлі, розміщення об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території м. Фастів

 

 • Склад комісії з організації торгівлі, розміщення об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території м. Фастів затверджується рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради. Комісія проводить засідання по мірі надходження звернень щодо отримання Погодження на розміщення та облаштування об’єктів торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг на території м. Фастів.
 • Участь членів Комісії є обов’язковою.

7.3.     Засідання Комісії є правочинним при наявності 50% членів комісії від загального складу (або їх представників).

 • На розгляд Комісії виносяться звернення суб’єктів господарювання, пов’язані з організацією та встановленням об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг на території парків міста Фастова.
 • Секретар Комісії формує порядок денний, веде протокол засідання Комісії.
 • На засіданні члени Комісії ознайомлюються з поданим пакетом документів та приймають рішення лише шляхом голосування.
 • На засідання Комісії можуть бути запрошені заявник або уповноважена ним особа.

7.8.  Члени Комісії, при необхідності, проводять обстеження об’єкта торгівлі, сезонного об’єкті у сфери послуг, відпочинку та розваг з виїздом на місце, про результати обстеження доповідають на наступному засіданні та приймають відповідне рішення.

 

 1. Скасування Погодження на розміщення та облаштування об’єкта літньої торгівлі, сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку та розваг на території м. Фастів

 

 • Погодження на розміщення та облаштування об’єкта торгівлі, сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста Фастова може бути скасоване рішенням комісії з організації торгівлі, розміщення об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території м. Фастів при виявленні наступних порушень:
 • встановлення об’єкта торгівлі, сезонного об’єкту сфери послуг, відпочинку та розваг не на визначеному місці розміщення;
 • систематичне недотримання санітарно-гігієнічних норм, встановлених для об’єктів певного типу;
 • недотримання асортиментного переліку товарів, дозволених для реалізації на об’єкті торгівлі;
 • неодноразове порушення встановленого режиму роботи;
 • наявність неодноразових письмових обґрунтованих скарг мешканців міста;
 • норм протипожежної безпеки;

–          неодноразове недотримання правил торгівлі, експлуатації атракціонів, належним чином зафіксоване інспекторами благоустрою та іншими органами місцевого самоврядування;

 • пошкодження або знищення елементів благоустрою;
 • невиконання наданих пропозицій та зобов’язань;
 • невиконання та порушення вимог рішень міської ради та її виконавчого комітету.
  • Комісія з організації торгівлі, розміщення об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території м. Фастів при отриманні фактів допущених порушень, розглядає їх та надсилає письмове попередження суб’єкту господарювання щодо необхідності їх усунення в десятиденний термін з дня отримання ним попередження.

У випадку представлення суб’єктом господарювання доказів усунення виявлених порушень, що є підставою для скасування Погодження, останнє не підлягає скасуванню. В іншому випадку Погодження скасовується.

8.3.     Об’єкти, Погодження на які скасовано або на які не оформлено належним чином документи, відповідно до вимог цього Положення, вважаються самовільно встановленими та підлягають демонтажу у встановленому порядку.

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ