Політика якості виконавчих органів Фастівської міської ради

Основними пріоритетами діяльності виконавчих органів Фастівської міської ради є: задоволення потреб та очікувань мешканців міста через надання якісних і доступних послуг; створення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту громадян; розвиток зворотного зв’язку із замовниками, постачальниками та громадськими організаціями і встановлення взаємовигідних, партнерських відносин; підвищення рівня довіри до міської влади.
Система управління якістю є інструментом, який сприяє забезпеченню стабільного розвитку територіальної громади міста Фастова, досягненню пріоритетів розвитку міста шляхом підвищення результативності та ефективності діяльності виконавчих органів Фастівської міської ради та функціонує відповідно до вимог стандарту ДСТУ
ISO 9001:2015.
Виконавчі органи Фастівської міської ради здійснюють свою діяльність за такими принципами:
1. Надання послуг громаді міста на основі визначених законодавчих та інших вимог, у тому числі вимог системи управління якістю з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища , а також ризиків і можливостей.
2. Підвищення якості послуг, шляхом спрощення процедури її отримання та скорочення терміну надання , в разі можливості .
3. Запобігання та попередження проявів корупції, шляхом усунення безпосереднього контакту між суб’єктом надання послуги та замовником.
4. Покращення умов надання послуг та забезпечення ресурсів для їх постійного поліпшення .
5. Дотримання відкритості та прозорості в діяльності посадових осіб органу самоврядування .
6. Підтримання та  підвищення компетентності працівників виконавчих органів .
7.  Моніторинг,аналіз та об’єктивне оцінювання результатів роботи посадових осіб та виконавчих органів у сфері управління.
8. Сприяння розвитку форм прямої демократії та створення умов для безперешкодної участі мешканців міста у вирішенні питань громади.
9. Вивчення громадської думки щодо надання послуг, оцінювання рівня задоволення потреб громадян, шляхом проведення опитування, анкетування, громадських слухань тощо.
Дана Політика якості є основою для планування і встановлення Цілей у сфері якості виконавчих органів Фастівської міської ради.

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ