ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,не зазначається суб’єктом господарювання)

20203275574

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пунікті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. Планована діяльність

ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» передбачає реконструкцію будівлі складу з добудовою під цех з виробництва будівельних матеріалів (фарби, штукатурки, грунти), які мають широкий вжиток серед споживачів.

Сировиною для виготовлення будівельних матеріалів є вододисперсійна полімерна емульсія, основна мінеральна сировина та хімічні компоненти.

Зважені порції основної сировини та зважені чи відміряні витратомірами порції хімічних компонентів завантажуються до дисольвера KREIS-DISSOLVER-TRIPLE-SHAFT, типу ADV-TS 1000-75/15/20 FU (для виробництва рідких будівельних сумішей). Готовий продукт через розвантажувальний патрубок, що з’єднаний з фасовочно-ваговою лінією за допомогою насосів, чи самоплином фасується у відра ємністю 2, 5, 10 та 15 л, або каністри ємністю 5 і 10л.

Виробництво будівельних матеріалів (фарби, штукатурки, грунти) передбачається здійснювати в межах земельної ділянки загальною площею 2,1747 га, що передана у строкове користування ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» в м. Фастові по вул. Андрія Шептицького (вул. Червоний шлях), 1 на умовах договору оренди землі від 06.06.2007 р. (кадастровий номер 3211200000:08:006:0028).                                      

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 1. Суб’єкт господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ», код ЄДРПОУ–32917949                                                                               

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний кодабо серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

Юридична адреса – 01133, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, буд. 5-А; контактний номер телефону – +38 044 2003820; +38 044 2003823  

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. +38 044 2063150; e-mail: gladun@menr.gov.ua, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля.                                                                         

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 

 1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності будеДозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України                                                                                     

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

 1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді)                           

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

Не передбачено                                                                                                                  

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. +38 044 2063150; e-mail: gladun@menr.gov.ua, пошта для направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюються Мінприроди: OVD@menr.gov.ua, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля.                                                                                                                     

   (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. +38 044 2063150; e-mail: gladun@menr.gov.ua, Пошта для направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюються Мінприроди: OVD@menr.gov.ua, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля. Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.      

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками.                                  

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
 2. Офіс ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ», 01133, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, буд. 5-А; тел. +38 044 200 38 20; +38 044 200 38 23; e-mail: maryna.pshenychniuk@kreisel.ua; з 07.09.2020 з 09.00 до 18.00; контактна особа – Директор з управління ланцюгом поставок Марина Пшеничнюк;
 3. Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології (каб.№112), відповідальна особа – Кирсенко Наталія Юріївна Тел. (04565) 6-18-35, 08500, м. Фастів, Київська область, площа  Соборна,  1,

email: info_fastiv–rada@ukr.net,з 14.09.2020 з 08.00 до 17.00                                           

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ