ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля: ТОВ “ЕКО-ВТОР”

 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20199264568

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

 1. 1. Планована діяльність

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ВТОР»  планує розширення  виробництва з переробки полімерних відходів обсягом більше 100 тонн на добу, по вул. Кожанське шосе, 4А-6 в  м. Фастів Київської області.

Метою виробничого процесу є переробка використаних ПЕТ-пляшок з подальшим отриманням регенеруючого поліефірного волокна, яке має широке використання. Поліефірне волокно може бути використано для пряжі ковдр, килимів, не витканого полотна, геотекстилю, служити наповнювачем для матраців, іграшок та ковдр.

Виробництво волокна (штапельного) проводиться у виробничому корпусі оснащеним миючими дільницями для мийки і подрібнення вторинної сировини, яка потім потрапляє на виробничу дільницю, а саме: сушильні установки, екструзійні установки, установки формування волокна і пакування. Для забезпечення потреб виробництва тепловою енергією передбачається будівництво  дві котельні потужністю 7 МВт кожна (одна резервна). Водопостачання відбувається за допомогою артезіанських свердловин. Для очищення стічних вод використовується механічна та фізико-хімічна очистка стічних вод блочно-модульний комплекс «Флокфіл».

Виробничі приміщення розташовані на двох земельних ділянках наданих в оренду згідно з договіром оренди землі: земельна ділянка площею 3,7976 га (кадастровий номер 3211200000:08:006:0073) по вул. Кожанське шосе, 4А та земельна ділянка площею 3,4327 га (кадастровий номер 3211200000:08:006:0022) по вул. Кожанське шосе, 6.

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 1. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ВТОР», код ЄДРПОУ – 35506576;

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

юридична адреса:  03061, м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6,  тел.: 097-602-59-04, контактна особа – Дяченко Григорій Григорович.

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.: 206-31-40 та 248-23-43).

 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством енергетики та захисту довкілля України.

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

 1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 12  березня  2020 року початок о 11.00 в Актовому залі адмінбудівлі Фастівської районної ради за адресою: м. Фастів, вул. Суворова, 1.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачено.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.: 206-31-40 та 248-23-43).

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.: 206-31-40 та 248-23-43).

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
 2. В офісі ТОВ «ЕКО-ВТОР», що знаходиться за адресою вул. Кожанське шосе, 4А, м. Фастів Київської області, з 19.02.2020 пн-пт з 9:00 до 13:00, тел.: 097-602-59-04, контактна особа – Дяченко Григорій Григорович.
 3. Виконавчій комітет Фастівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Фастів, пл. Соборності, 1, телефон: 04565-6-02-16, з 19.02.2020 пн-пт з 9:00 до 17:00.

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

32. Оголошення про початок громад.обговорення ТОВ ЕКО-ВТОР на 12.03.2020

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ