Місцеві гарантії малому та середньому бізнесу

Відповідо до плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534, передбачено розширення доступу до інформації щодо можливостей надання органами місцевого самоврядування гарантій за інвестиційними кредитами комерційних банків (на придбання нерухомості, обладнання тощо) суб’єктам малого та середнього бізнесу, що провадять підприємницьку діяльність у межах відповідної територіальної громади.

Так, місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України, що належать до комунального сектору економіки міста або Автономної Республіки Крим, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.

Надання гарантій за інвестиційними кредитами комерційних банків (на придбання нерухомості, обладнання тощо) суб’єктам малого та середнього бізнесу, що провадять підприємницьку діяльність у межах відповідної територіальної громади, Кодексом не передбачено.

Також інформуємо, що Урядом вживаються заходи, спрямовані на розширення доступу до кредитування суб’єктів господарювання, які зазнали значних фінансових втрат, шляхом надання державних гарантій на портфельній основі відповідно до Закону України від 03.09.2020 № 873-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом”.

На виконання цього Закону Урядом 25.11.2020 прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 1151 “Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році”.

Прийнята постанова визначає механізм надання Кабінетом Міністрів України державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікро-, малого та/або середнього підприємництва.

Одночасно постановою вносяться зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, (постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28), відповідно до якого реалізується державна програма “Доступні кредити 3 5-7-9 %”, у частині можливості поєднання компенсації відсоткової ставки, що надається в рамках цього порядку, з наданням державних гарантій на портфельній основі.

Державні гарантії на портфельній основі надаватимуться у обсязі, визначеному Законом України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (із змінами), а саме – 5 млрд гривень.

Разом з тим, наразі реалізується ряд програм надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва (МСП), у тому числі регіональних – ініційованих місцевими органами влади.

Довідково: з інформацією про програми підтримки бізнесу, зокрема, бюджетні, банківські та донорські, можна ознайомитися на Порталі для підприємців, створеному Мінекономіки спільно з Офісом розвитку МСП при Мінекономіки, за посиланням: https://sme.gov.ua/support_programs/.

Слід зауважити, що декілька програм надання фінансової підтримки суб’єктам МСП на регіональному рівні реалізуються шляхом співпраці місцевих органів влади з Фондом розвитку підприємництва (далі – Фонд). Основним інструментом діяльності Фонду є кредитні програми. Фонд впроваджує свої програми за принципом фінансової установи “другого рівня”, надаючи фінансові ресурси мікро-, малим та середнім підприємствам (ММСП) через відібрані банки-партнери, які відповідають певним вимогам. Банки- 4 партнери надають кредити цільовим групам ММСП, які описані у програмах Фонду. Такий принцип дозволяє розподілити кредитні ризики між банкамипартнерами та Фондом і охопити програмами Фонду всі регіони країни за рахунок розвиненої філіальної мережі банків-партнерів Фонду. З огляду на викладене, органи влади мають можливість співпрацювати з Фондом з метою розвитку сектору МСП в Україні, розширення його доступу до фінансових ресурсів.

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ