Контроль за правомірним використанням коштів Фонду соціального страхування

Одним з пріоритетних завдань Фонду соціального страхування України – надання матеріального забезпечення застрахованим особам. Разом з тим на робочі органи Фонду покладено завдання здійснювати контроль за  правомірним використанням коштів Фонду роботодавцями та застрахованими особами, – на цьому наголошує начальниця Фастівського відділення Ірина Ткач.

Починаючи з квітня цього року, Фонд соціального страхування України відновив планові документальні перевірки страхувальників щодо використання страхових коштів Фонду у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Перевірки страхувальників мають сприяти забезпеченню виконання ними норм чинного законодавства з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме правильності та обґрунтованості використання страхових коштів, своєчасному поверненню страхових коштів, забезпеченню ефективного контролю за їх використанням. Такі перевірки страхувальників здійснюються в установах і організаціях, незалежно від форми власності, у суб’єктів малого підприємництва, які використовують працю найманих працівників.

Фонд соціального страхування України має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання страхових коштів роботодавцем, здійснювати аналіз даних, зазначених у звітності, заяві-розрахунку страхувальника по коштах Фонду.

Активну участь у перевірках, яку здійснюють працівники Фонду, мають брати члени комісії із соціального страхування підприємства, яка безпосередньо на підприємстві є органом, що розпоряджається використанням коштів Фонду та забезпечує контроль за їх цільовим використанням.

Об’єктами ревізій під час проведення контрольних заходів органами Фонду у страхувальників є:

 • протоколи засідань комісії (рішення уповноваженого) із соціального страхування підприємства;
 • заяви-розрахунки для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб за кошти Фонду;
 • листки тимчасової непрацездатності;
 • копії посвідчень осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, учасників війни та інші документи, що підтверджують їх право на пільги щодо оплати листків непрацездатності;
 • трудові книжки та «Індивідуальні відомості про застраховану особу» (форма № ОК-7-з) — для обчислення тривалості страхового стажу;
 • табелі обліку використання робочого часу, графіки змінності;
 • розрахунково-платіжні відомості.

Перевірка страхувальників проводиться згідно плану-графіку проведення планових перевірок страхувальників, який складається на підставі аналізу з урахуванням наступних критеріїв:

1)  системні порушення щодо використання страхових коштів Фонду, зокрема, за результатами двох попередніх перевірок встановлені порушення використання страхових коштів Фонду;

2)  неподання страхувальником повідомлення про виплату коштів застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування Фондом сум, зазначених в заяві-розрахунку;

3)  зростання кількості оплачених днів тимчасової непрацездатності (вагітності та пологів) та сум матеріального забезпечення на зазначені цілі у 1,5 і більше разів у звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом минулого року за умови відсутності зростання середньооблікової кількості штатних працівників та фонду оплати праці у звітному періоді;

4)  здійснення виплат матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів (1 200,00 грн і більше)  у розрахунку на один день;

5)  наявність витрат страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником єдиного внеску та/або відсутності застрахованих осіб в реєстрі застрахованих осіб.

План-графік проведення планових перевірок страхувальників на квартал складається до 20 числа місяця, який передує кварталу та  оприлюднюється на регіональній  веб-сторінці  офіційного веб-порталу Фонду після його затвердження.

Частиною 6 статті 15 Закону №1105 передбачена відповідальність страхувальників – роботодавців у разі порушення порядку використання страхових коштів, а саме: відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми.

У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів.

Так, з початку року працівниками Фастівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області проведено 13 планових та 2 позапланових перевірок страхувальників. Виявлено неправомірних витрат Фонду на суму 35107,69 грн.  та  накладено фінансових санкцій на суму – 17555,37 гривень.

Оскільки значна частина коштів Фонду витрачається на фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності і допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам, ревізори Фонду ретельно перевіряють не тільки розрахунки цих видів допомоги, а й порядок заповнення листків непрацездатності, які є підставою для нарахування допомоги.

Велика кількість порушень порядку видачі, продовження листків непрацездатності та їх оформлення завдає значних фінансових збитків бюджету Фонду.

Відповідно до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19.07.2018 № 12, фахівці Фонду соціального страхування України на постійній основі, після надходження заяв-розрахунків від страхувальників на отримання коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, проводять попередню перевірку заяв щодо правильності заповнення реквізитів, наявності даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, даних про сплату ними єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, правильності нарахування виплат.

Аналізуючи порушення, виявлені спеціалістами під час документальних планових перевірок, можна визначити ряд характерних порушень, на які потрібно звернути увагу комісіям (уповноваженим) із соціального страхування підприємств (установ, організацій), кадровим та бухгалтерським службам, а саме:

 • розрахунок страхового стажу застрахованих осіб проводиться без необхідних підтверджуючих документів (наприклад, даних Держреєстру) або за недостатньої їх кількості;
 • призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності та допомоги по вагітності та пологах проводиться на підставі неналежним чином оформлених документів (листків непрацездатності) чи за відсутності інших документів, що є підставою для призначення матеріального забезпечення. Зокрема, призначення та виплата допомоги по тимчасовій втраті працездатності у зв’язку з невиробничою травмою проводиться без наявності документів, що підтверджують проведення розслідування таких нещасних випадків;
 • допомога на поховання призначається за відсутності підтверджуючих документів або на поховання пенсіонерів;
 • порушуються строки розгляду документів, призначення та виплати матеріального забезпечення;
 • має місце відсутність документів (зокрема, наказів, довідок), які підтверджують виключення з розрахункового періоду днів, у які застраховані особи були відсутні на роботі з поважних причин.

Відтак страхувальникам потрібно чітко керуватися нормами діючого законодавства під час призначення матеріального забезпечення.

 

  Фастівське відділення управління

                                                                                                           виконавчої дирекції Фонду

                                                                                                           соціального страхування України

                                                                                                           у Київській області

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ