ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»

31.03.2020

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

20203275574

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ – 32917949

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, буд. 5-А; контактний номер телефону – (044) 200-38-20; (044) 200-38-23

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція будівлі складу з добудовою під цех з виробництва будівельних матеріалів (фарби, штукатурки, грунти) в межах території, що належить ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ».

 

Технічна альтернатива 1.

Передбачається реконструкція будівлі складу з добудовою під цех з виробництва будівельних матеріалів (фарби, штукатурки, грунти), які мають широкий вжиток серед споживачів.

Сировиною для виготовлення будівельних матеріалів є вододисперсійна полімерна емульсія, основна мінеральна сировина та хімічні компоненти.

Зважені порції основної сировини та зважені чи відміряні витратомірами порції хімічних компонентів завантажуються до дисольвера KREIS-DISSOLVER-TRIPLE-SHAFT, типу ADV-TS 1000-75/15/20 FU (для виробництва рідких будівельних сумішей). Готовий продукт через розвантажувальний патрубок, що з’єднаний з фасовочно-ваговою лінією за допомогою насосів, чи самоплином фасується у відра ємністю 2, 5, 10 та 15 л, або каністри ємністю 5 і 10л.

 

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою обраного устаткування є типове обладнання, яке використовується для диспергування, гомогенізації та замішування такого виду водоемульсійних продуктів, а саме міксери-дисольвери європейського виробництва Globimix, Ichemad-Profarb, Rafiz.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Виробництво будівельних матеріалів (фарби, штукатурки, грунти) передбачається здійснювати в межах земельної ділянки загальною площею 2,1747 га, що передана у строкове користування ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» в м. Фастові по вул. Андрія Шептицького (вул. Червоний шлях), 1 на умовах договору оренди землі від 06.06.2007 р. (кадастровий номер 3211200000:08:006:0028).

Ділянка межує:  з півночі – склад пиломатеріалів; зі сходу – ТОВ фірма «Тесей» (промислова база); з заходу – ТДВ «Електронагрівач»; склад будівельних матеріалів. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 780 м від існуючого джерела викидів у північно-східному напрямку.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, в зв’язку із здійсненням планованої діяльності на території та в межах існуючої земельної ділянки.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у створені нових робочих місць для населення, яке проживає в межах розташування підприємства, сплати податків до Державного та місцевих бюджетів, збільшення пропозицій якісних будівельних матеріалів українського виробництва, закордонні інвестиції в розвиток української економіки.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Виробництво будівельних матеріалів (фарби, штукатурки, грунти) передбачається здійснювати в цеху оснащеним технологічною лінією, що передбачає завантаження вихідної сировини у силоси для зберігання та подальше їх транспортування і дозування у дисольвер; змішування основних компонентів з добавками та пакування готового продукту.

Зважені порції основної сировини та зважені чи відміряні витратомірами порції хімічних компонентів завантажуються до міксера. Саме вивантаження здійснюється шляхом гравітаційного розвантаження з портативного бункера, з паперових мішків та системою трубопроводів для рідких компонентів. Місця розвантаження сировини в біг-беги і силоси-контейнери та її подальше завантаження в міксер, під’єднані до системи аспірації, яка оснащена пиловловлювачем. Очищене повітря випускається в атмосферу після проходження через фільтрувальні картриджі, ефективність фільтрації яких становить 99,9%.

Вагова система міксера забезпечує можливість зважування компонентів під час змішування сировинних компонентів в міксері. Процес змішування компонентів відбувається відповідно до попередньо розробленої рецептури та технологічних режимів перемішування. Режими перемішування мають забезпечити диспергування наповнювачів, гомогенізацію всієї маси і забезпечення якісних характеристик готового вододисперсійного продукту.

Після змішування компонентів у міксері готовий продукт поступає на розфасування в тару.

Планований об’єм виробництва будівельних матеріалів становить 4,5 тис. т/рік.

Теплопостачання об’єкту планується здійснювати від існуючої котельні.

Постачання електричної енергії здійснюється відповідно до договору №220017861 від 01.01.2019р. з ПрАТ “КИЇВОБЛЕНЕРГО”.

Водопостачання забезпечується з власних артезіанських свердловин, вода з яких проходить попередню механічну очистку з подальшим знезараженням за допомогою ультрафіолетових ламп перед використанням в технології. Відведення господарсько-побутових та виробничих стічних вод здійснюється у водонепроникний вигріб з подальшим відкачуванням та вивезенням згідно до укладеного договору. Забруднені води, що можуть утворитися при промивці технологічного обладнання, подаються на споруди механічної та фізико-хімічної очистки стічних вод, після яких повторно використовуються для промивки обладнання.

Відходи, що утворюються на підприємстві, збираються і складуються у спеціально відведених місцях з подальшим вивезенням згідно до укладених договорів.

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», наступними обмеженнями.

 

Екологічні обмеження:

 1. При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства.
 2. Викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його Умов) та не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи.
 3. Забір води для потреб підприємства повинен здійснюватися на підставі Дозволу на спеціальне водокористування (у відповідності до його Умов) та не повинен перевищувати встановлених лімітів.
 4. Вивезення стічних вод повинно здійснюватися при наявності відповідного Договору.
 5. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення.
 6. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні шуму на межі житлової забудови.
 7. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.

 

Санітарні обмеження:

 1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;
 2. Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
 3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.

 

Інші обмеження:

 1. Дотримання правил пожежної безпеки.

Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових обмежень.

 

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1

Реалізація планованої діяльності буде здійснюватися за адресою: 08500, м. Фастів, вул. Андрія Шептицького (вул. Червоний шлях), 1. Відстань до найближчої житлової забудови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів». Згідно п. 5.32 ДСП 173-96, санітарно-захисна зона приймається 100 м.

 

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

На підставі інженерно-геологічних вишукувань виконані заходи, що забезпечують захист території від забруднення.

 

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1

Проводити регулярні спостереження за кількістю видобутку та якістю підземних вод (дослідження хімічного складу води).

 

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Клімат і мікроклімат: Не впливає.

Повітряне середовище: При реконструкції – викиди відпрацьованих газів від автотранспорту та будівельної техніки, забруднюючих речовин при зварювальних роботах та нанесенні лакофарбових матеріалів; при експлуатації – викиди від виробничого процесу. Прогнозований рівень забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови в межах нормативів.

Водне середовище: Водопостачання забезпечується з власних артезіанських свердловин, вода з яких проходить очистку перед використанням в технології. Відведення господарсько-побутових та виробничих стічних вод здійснюється у водонепроникний вигріб з подальшим відкачуванням та вивезенням згідно до укладеного договору. Забруднені води після промивки технологічного обладнання піддаються очищенню та повторно використовуються для промивки обладнання.

  Геологічне середовище: Не впливає. Додаткове розширення території, вплив на  геологічне середовище не передбачається;

Ґрунт: Незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливо-мастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання негативного впливу на грунт, передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. При експлуатації об’єкта, вплив можливий у випадку настання аварійної ситуації.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: Не впливає, об’єкти природно-заповідного фонду відсутні, в процесі реконструкції знесення зелених насаджень не відбуватиметься.

Навколишнє соціальне середовище (населення): Негативні впливи не передбачаються, передбачається створення нових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджети.

Шум: Межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень.

Навколишнє техногенне середовище: Не впливає.

 

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1

Здійснення планованої діяльності ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ-БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» в межах існуючої земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення.

 

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Об’єкт планованої діяльності відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п. 2 пп. 6. хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік.

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017.

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може підлягати оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

Проведення громадського обговорення планованої діяльності;

Аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;

Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пп.3 п.12;

Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розмішені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт,

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (gladun@menr.gov.ua; ovd@menr.gov.ua; тел.: 206-31-40 та 248-23-43).

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ